مقدمه‌ای بر اقتصاد بازارهای مالی

نویسنده کتاب: جمیز برد فیلد

مترجم کتاب: دکتر ابراهیم کاردگر، محمود سبزی، دکتر علیرضا دقیقی اصل

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۵۲۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۷۵۰۹۱۴

تهیه این کتاب