سایت معرفی و نقد کتاب وینش

مغز شبیه باغ است – کودکان و آشنایی با ذهن‌آگاهی

نویسنده کتاب: شونا آینز

مترجم کتاب: احمد تصویری

ناشر: مهرسا

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب