نویسنده کتاب: مشاوران.هدف دار.روان شناسی11.یازدهم

مترجم کتاب: شبنم جلیلی منجیلی

ناشر: مشاوران آموزش

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۱۸۲۲۶۵

تهیه این کتاب