مرثیه‌های خاک

نویسنده کتاب: احمد شاملو

ناشر: نگاه

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۲۳۲۳

تهیه این کتاب