مدیریت مالی (در2جلد ) جلد 1

نویسنده کتاب: احمد مدرس, فرهاد عبدالله‌زاده

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نوبت چاپ: ۱۵ سال چاپ: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۳۴۸

تهیه این کتاب