مدیریت تکنولوژی: فعالیت‌ها و ابزارها

نویسنده کتاب: دیلک ستیندامار؛ رابرت فال، دیوید پروبرت

مترجم کتاب: سعید شوال‌پور، مجید فروزان‌مهر

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٤٥٤

تهیه این کتاب