مدل تعالی سازمانی EFQM - چاپ دوم

مترجم کتاب: علی تقی زاده هرات-علی خلیلو-آیسان خلیلو

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۳

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٨٦٠

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من