مثل خون در رگ‌های من: نامه‌های احمد شاملو به آیدا

نویسنده کتاب: احمد شاملو

ناشر: چشمه

تعداد صفحات: ۱۷۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۴۷۱۵

تهیه این کتاب