ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه!

نویسنده کتاب: مارلین بارنز

مترجم کتاب: هوشنگ شرقی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۹-۹۹-۰

تهیه این کتاب