مارک‌وپلو: مجموعه‌ای از سفرنامه‌ها و عکس‌ها

نویسنده کتاب: منصور ضابطیان

ناشر: مثلث

نوبت چاپ: ۱۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۷۶

تهیه این کتاب