قله‌ها و دره‌ها

نویسنده کتاب: اسپنسر جانسون

مترجم کتاب: مامک بهادرزاده

ناشر: آوین

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۰۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۱۴۸۴۷۳

تهیه این کتاب