قصه‌ی یک سال مزخرف

نویسنده کتاب: هتر اسمیت

مترجم کتاب: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۳۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۳۶-۸

تهیه این کتاب