قره‌العین

نویسنده کتاب: سلمان ساکت, زهرا محمودی

ناشر: سخن

تعداد صفحات: ۲۲۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۹۴۲۸۹۷

تهیه این کتاب