قرنطینه

نویسنده کتاب: جنیفرای. نیلسن

مترجم کتاب: فرزانه مختاری‌بلاسی

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۱۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۲۱۳۴

تهیه این کتاب