فقر و گرسنگی – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما

نویسنده کتاب: لوییس اسپیلزبری

مترجم کتاب: شادی جاجرمی ‌زاده

ناشر: فاطمی

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۱۸۷۷

تهیه این کتاب