فرانکلین گم می‌شود – مجموعه‌ی فرانکلین

نویسنده کتاب: پالت بورژوا

مترجم کتاب: شهره هاشمی

ناشر: آبادیران

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۰۳۹۳۳۸

تهیه این کتاب