فرانکلین دروغ می‌گوید - مجموعه‌ی فرانکلین

نویسنده کتاب: پالت بورژوا

مترجم کتاب: شهره هاشمی

ناشر: آبادیران

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۴۸۱۹۷

تهیه این کتاب