عشق زیر روسری

نویسنده کتاب: شلینازهرا جان‌محمد

مترجم کتاب: محسن بدره

ناشر: آرما

تعداد صفحات: ۳۳۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۰۷۷۴۷۵

تهیه این کتاب