عشق بزرگ لارا

نویسنده کتاب: سونگ هیان یانگ

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۹۲-۴

تهیه این کتاب