شعله‌های اشتیاق: هفت انتخاب برای آغاز یک زندگی الهام‌بخش

نویسنده کتاب: جان اولیری

مترجم کتاب: لطیف احمدپور، میلاد حیدری

ناشر: نوآوران سینا

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۰

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۱۶۶۱۱۹

تهیه این کتاب