شایعه مثل پر همه جا پخش می شود

نویسنده کتاب: هسان کیم

مترجم کتاب: زهرا یوسفی راد

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۸-۸۶-۳

تهیه این کتاب