شایستگی‌های یک مذاکره کننده موفق

نویسنده کتاب: مسعود حیدری- لیلا جراحی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۸

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٧١٦

تهیه این کتاب