سنگر و قمقمه‌های خالی

نویسنده کتاب: بهرام صادقی

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۹۵

تعداد صفحات: ۴۳۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۶۲۶۵

تهیه این کتاب