سمفونی مردگان

نویسنده کتاب: عباس معروفی

ناشر: ققنوس

نوبت چاپ: ۳۳ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۵۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۱۱۳۴۴۵

تهیه این کتاب