رباعیات ابوسعید ابوالخیر، خیام، بابا طاهر: از نسخه‌های معتبر

نویسنده کتاب: جهانگیر منصور

ناشر: ناهید

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۲۹۲

تهیه این کتاب