دوره گرد و ده داستان کوتاه

مترجم کتاب: مهوش قویمی

ناشر: آشیان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۲۰۰

تهیه این کتاب