دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب‌های کودکان

نویسنده کتاب: رابرت وینچی

مترجم کتاب: شهریار نظری

ناشر: صابرین، کتابهای دانه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۸۰

تهیه این کتاب