در باب اعتماد به نفس

نویسنده کتاب: آلن دوباتن

مترجم کتاب: محمد کریمی

ناشر: کتابسرای نیک

تعداد صفحات: ۸۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۹۵۷۴۰۹

تهیه این کتاب