درد که کسی را نمی‌کشد

نویسنده کتاب: جاناتان فرنزن

مترجم کتاب: ناصر فرزین‌فر

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۱۴۹

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۹۴-۰۹-۹

تهیه این کتاب