درخشان‌ترین خنده‌ی دنیا - مجموعه داستان‌های زندگی دوستت دارم

نویسنده کتاب: جین ویلیس

مترجم کتاب: معصومه انصاریان

ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی

تهیه این کتاب