دختری که هرگز اشتباه نمی‌کرد

نویسنده کتاب: مارک پت, گری روبینستاین

مترجم کتاب: رویا خوشنویس

ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی

تهیه این کتاب