دایره‌المعارف مصور تاریخ قرن بیستم: تاریخ، آن‌گونه که پیش‌تر هرگز ندیده‌اید

نویسنده کتاب: داریوش دل‌آرا

ناشر: سایان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۰۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۲۶۹۰۰۷

تهیه این کتاب