خودکار قرمزی کوچولو

نویسنده کتاب: سوزان‌استیونز کرامل

مترجم کتاب: محبوبه نجف‌خانی

ناشر: زعفران، کتابهای زعفرانی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۵۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۳۸۰۷۷

تهیه این کتاب