خاطرات یک مورچه – داستان زندگی من در لانه

نویسنده کتاب: استیو پارکر

مترجم کتاب: شهرزاد فتوحی

ناشر: انتشارات نردبان

تهیه این کتاب