حدیث خداوندی و بندگی: تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی، اجتماعی و روان‌شناختی، همراه با شرح و توضیح مهم‌ترین بخش‌های متن

نویسنده کتاب: محمد دهقانی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۹۶

تهیه این کتاب