جیپ و داستان زندگی او

نویسنده کتاب: کاترین پاترسون

مترجم کتاب: نسرین وکیلی

ناشر: مبتکران

تهیه این کتاب