تمساح های رودخانه تامبونان

نویسنده کتاب: سوهی کیم

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۸۸۴-۹

تهیه این کتاب