تمثیل و مثل: شامل صد و بیست و دو تمثیل و مثل در دویست و نود روایت همراه با شرح و تفسیر هر مثل و موقع و مقامی که آن مثل را به کار می‌برند

نویسنده کتاب: ابوالقاسم انجوی‌شیرازی, سیداحمد وکیلیان

ناشر: امیر کبیر

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۶۴۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۰۱۴۳۸۷

تهیه این کتاب