تراژدی در اساطیر ایران و جهان

نویسنده کتاب: آسیه ذبیح‌نیاعمران, منوچهر اکبری

ناشر: سخن

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۶۰۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۷۲۶۴۱۶

تهیه این کتاب