تاریخ ایران کیمبریج: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان: بخش اول جلد 3

نویسنده کتاب: بیکرمان, ا. د. ه. بیوار

مترجم کتاب: احسان یارشاطر

ناشر: امیر کبیر

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸۵۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۰۰۳۹۱۶

تهیه این کتاب