دایره‌المعارف مصور جنگ افزار: تاریخچه سلاح‌های جنگی از عصر برنز تا عصر ترور

نویسنده کتاب: گرت جونز

مترجم کتاب: الهام شوشتری‌زاده

ناشر: سایان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۴۴۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۲۶۹۴۲۷

تهیه این کتاب