بنام زندگی

نویسنده کتاب: اریک فروم

مترجم کتاب: اکبر تبریزی

ناشر: فیروزه

نوبت چاپ: ۱۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۱۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۵۴۲۰۹۹

تهیه این کتاب