برنامه نگار.فراهدف

نویسنده کتاب: زهره حسین آبادی شاهرخ

ناشر: فراهدف

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۶

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۹۰۰۳۴

تهیه این کتاب