انقلاب های علمی – ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی

نویسنده کتاب: چارلی ساموئلز

مترجم کتاب: ماندانا فرهادیان

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۴۸-۸

تهیه این کتاب