استراتژی همکاری: مدیریت شبکه‌ها،‌اتحادیه‌ها و سرمایه‌گذاریهای مشترک

نویسنده کتاب: جان چایلد، دیوید فالکنر، استفن تالمن

مترجم کتاب: نیما گروسی مختارزاده، ابوالفضل کیانی بختیاری، محمد حاجعلی، مهدی اوجاقلو

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٤٣٠

تهیه این کتاب