استدلال‌های بد

نویسنده کتاب: علی الموسی

مترجم کتاب: حسین شیخ رضائی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۵۶-۶

تهیه این کتاب