آشوب: مطالعه‌ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق

نویسنده کتاب: احمد بنی‌جمالی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۹۴

تهیه این کتاب