آرامش در محیط کار

نویسنده کتاب: سوفی مرین

مترجم کتاب: مرجان گلریز

ناشر: شمعدونی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۰۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۹۶۹۷۸۴

تهیه این کتاب