نقد: بررسی و تحلیل آثار

کودک و نوجوان

اخبـار

محمدسرور رجایی نویسنده و شاعر افغانستانی در پی ابتلا به کرونا در ۵۲ سالگی از دنیا رفت.
نامزدهای اولیه جایزه بوکر سال 2021 معرفی شدند. نامزدهای اولیه شامل سیزده کتاب می‌شوند که «کلارا و خورشید» کازوئو ایشی‌گورو نامدارترین آن‌هاست.
ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» آغاز شد. سقف خرید کتاب در طرح تابستانه از 200 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش می‌یابد.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعلام کرد به زودی امکان بهره‌مندی پژوهشگران از پیکره فرهنگ‌نویسی فرهنگستان، به‌صورت برخط، فراهم می‌شود.

اخبـار

محمدسرور رجایی نویسنده و شاعر افغانستانی در پی ابتلا به کرونا در ۵۲ سالگی از دنیا رفت.

نامزدهای اولیه جایزه بوکر سال 2021 معرفی شدند. نامزدهای اولیه شامل سیزده کتاب می‌شوند که «کلارا و خورشید» کازوئو ایشی‌گورو نامدارترین آن‌هاست.

ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» آغاز شد. سقف خرید کتاب در طرح تابستانه از 200 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش می‌یابد.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعلام کرد به زودی امکان بهره‌مندی پژوهشگران از پیکره فرهنگ‌نویسی فرهنگستان، به‌صورت برخط، فراهم می‌شود.