نقد: بررسی و تحلیل آثار

کودک و نوجوان

مقاله صوتی/ ویدئو

اخبـار

هیئت داوران جایزه جهانی بوکر عربی «محمد النعاس»، رمان‌نویس اهل لیبی، را به عنوان برنده سال 2022 این جایزه انتخاب کرد.
پایگاه شواهد متنی گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان (موسوم به پیکره زبانی)، به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، در دسترس عموم قرار گرفت.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 21 اردیبهشت آغاز شد. نمایشگاه تا 31 اردیبهشت در محل مصلی تهران ادامه خواهد داشت.
قطر میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.

مقاله صوتی/ویدئو

اخبـار

هیئت داوران جایزه جهانی بوکر عربی «محمد النعاس»، رمان‌نویس اهل لیبی، را به عنوان برنده سال 2022 این جایزه انتخاب کرد.

پایگاه شواهد متنی گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان (موسوم به پیکره زبانی)، به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، در دسترس عموم قرار گرفت.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 21 اردیبهشت آغاز شد. نمایشگاه تا 31 اردیبهشت در محل مصلی تهران ادامه خواهد داشت.

قطر میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.